Cây xạ Đen là một trong những dược liệu quý, có tác dụng hỗ trợ điều trị nhiều chứng bệnh, đặc biệt là bệnh ung thư.