Lan uyên ương thường mọc ra có 2 bông đi liền nhau thành một đôi, chính vì vậy người ta thường gọi là lan uyên ương.