Trúc chỉ vàng đẹp phù hợp với trồng cây hàng rào sát tường và các khu vực hành lang, tạo không gian đẹp cho khuôn viên.