Rong Lá Ngò là loại cây thủy sinh được trồng phổ biến tồn tại trong ao hồ và sông,… Ngày nay, loại cây này được ưa chuộng trồng phổ biến trong các hồ thủy sinh, hồ nuôi cá.