Khi nói về lan kim điệp nhựa thì độ bền bông hoa thuộc hàng Top mà khó có loại lan rừng nào sánh bằng. Bên cạnh đó là hương thơm dai dẳng kéo dài rất đặc trưng.