Hoàng thảo Vôi là loài hoa Hoàng thảo tuyệt đẹp, có hương thơm và từ trước đến nay rất có giá trên thị trường về mặt giá cả.