Khi hoa hoàng thảo Thái Bình nở toàn bộ, chùm hoa nhìn xa như một đàn bướm cây đang bay phấp phới vì 2 “con mắt” to lay láy của сhúng rất đặc biệt thu hút.