Dây sao đỏ hay dây leo sao đỏ là một giống cây mới thân bò, leo chưa được trồng phổ biến lắm. Cây có lá xanh và cho hoa đỏ rực rỡ rất đẹp mắt.