Cây trang chuối thủy sinh là loài cây trông giống như loài súng lùn vậy. Trang chuối có bộ rễ phình to như trái chuối thường được trồng trang trí cho vị trí tiền và trung cảnh.