Cây trầm hương giá trị ở phần gỗ chứa nhiều nhựa thơm sinh ra từ thân cây mọc nhiều trong những cánh rừng già. Cây rất quý hiếm và có nhiều công dụng tuyệt vời. Trầm hương là cây có giá trị kinh tế rất cao còn giá trị hơn cả vàng