Cây tiêu nương là cây dây leo được gây trồng phổ biến vì tương đối dễ trồng lại không cần tốn nhiều công sức chăm sóc. Đây là một cây cảnh có hoa đẹp, trồng làm hàng rào hay uốn cổng rất đặc sắc