Dây thường xuân hay trường xuân là dây leo có hình lá đặc biệt và độc đáo, cây có giá trị trang trí cao, có thể trồng trong chậu hay dưới đất. Ngoài công dụng trang trí cây còn có khả năng chữa bệnh và yếu tố phong thủy tốt.