Cây Thông thiên không chỉ là loại cây trồng cho hoa đẹp với màu vàng tươi. Mà đây còn là cây trồng có nhiều công dụng tuyệt vời giúp chữa bệnh hiệu quả.