Cây thị là loại cây ăn quả xuất hiện nhiều trong các câu chuyện cổ tích. Quả thị nổi tiếng với hương thơm, sắc vàng, mọng nước rất ngon nên được ưa chuộng tại Việt Nam.