Cây sưa trắng được trồng khá phổ biến ở miền Bắc nước ta, bởi cây không chỉ cho bóng măt, mùa hoa nở rất đẹp. Mà gỗ của cây sưa trắng cũng là một trong số những loại gỗ vô cùng giá trị cả về kinh tế, tâm linh lẫn y học