Su Su là loại cây trồng được quanh năm, nhưng để cây phát triển cho năng suất cao cần trồng ở nơi nhiệt độ thấp khoảng gần 15 độ C vì cây ưa lạnh. Cây dễ chăm sóc là loại thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe