Rêu Java hay Java moss là một loại rêu thông dụng nhất được nhiều người chơi thủy sinh dùng trang trí cho hồ thủy sinh. Rêu java rất dễ sống, phát triển mạnh mẽ và thích hợp với các điều kiện khác nhau. Do đó, rêu Java trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho các hòn non bộ hoặc hồ cá thủy sinh.