Cây rau rồng không chỉ được trồng để trang trí nội thất hay ngoại thất mà còn được sử dụng trong đông y với khả năng chữa được nhiều bệnh. Cây có dạng rũ xuống và hoa mọc độc đáo