Thân trần loại cây trồng thân thảo, sống lâu năm lại tương đối dễ chăm sóc. Đây là cây trồng mà tất cả các bộ phận của cây đều đem lại những giá trị tốt cho sức khỏe.