Cây nhãn là cây ăn trái quen thuộc được trồng nhiều ở sân vườn Việt Nam, vừa che mát vừa cho trái. Trái nhãn có giá trị kinh tế và kinh dưỡng cao, ngoài ra nhiều bộ phận của cây còn được dùng làm thuốc chữa bệnh.