Lõi thọ là cây được các nhà khoa học chọn làm đối tượng tạo giống cây rừng và người dân trồng rừng đặc biệt quan tâm. Lõi thọ là loài cây gỗ lớn, dễ trồng, mau lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao.