Lạc tiên hay còn tên gọi khác nhãn lồng, hồng tiên, long châu quả là một dược liệu có giá trị cho y học.