Cây hẹ xoắn là loại cây thủy sinh đẹp, dễ trồng được nhiều người lựa chọn để trồng hậu cảnh trong hồ thủy sinh. Cây xoắn là loài cây thủy sinh dễ trồng, chăm sóc và phát triển rất nhanh.