Cây dương xỉ Java là loài cây thủy sinh rất dễ trồng, chăm sóc với màu sắc đẹp và sức sống mạnh mẽ. Cây được trồng ở bất kỳ vị trí nào như hồ cá, hồ thủy sinh, buộc lên giá thể,…