Chuối rẻ quạt không giống như những giống chuối bình thường khác, cây có hình dáng lạ mắt, từng tàu lá cứ như được con người cố ý sắp xếp tô vẽ tạo thành rẻ quạt lớn thu hút sự chú ý của mọi người. Do đó cây chuối rẻ quạt được nhiều người trồng làm đẹp cảnh quan