Cây chùm ruột là loại cây ăn trái có vị chua thanh, vừa có thể ăn sống lại có thể làm mức, nấu ăn. Cây ra trái quanh năm, lại dễ trồng và chăm sóc nên rất được nhiều người yêu thích. Vừa trồng làm cảnh lại ăn trái.