Chùm ngây là loại cây rất dễ trồng có thể phát triển trên đất khô cằn. Các bộ phận của cây có giá trị dinh dưỡng tuyệt vời cho người sử dụng. Do đó chùm ngây đang là cây đem lại nguồn thu nhập cao cho người nông dân