Cây cà na là loại cây ăn trái nổi tiếng mùa nước nổi ở miền Tây, trái cà nà có thể chế biến thành nhiều món ăn chơi mà các bộ phận của cây còn có tác dụng chữa bệnh.