Hoa Bỉ Ngạn là loại hoa đẹp có nguồn gốc từ Trung Quốc. Với sắc hoa lay đọng lòng người những chất chứa một câu chuyện buồn bởi hoa và lá không bao giờ được gặp nhau. Vì thế hoa bỉ ngạn được tượng trưng cho sự chia lìa, mất mát đầy đau khổ và tuyệt vọng.